Professionell fordonskontroll och test av avgasutsläpp

Inför din nästa besiktning och avgaskontroll står vi redo att hantera alla nödvändiga åtgärder. Vi erbjuder även en preliminär granskning av ditt fordon för att identifiera och åtgärda eventuella brister i förväg, om så önskas.

Få ut det mesta av din bil

Professionella fordonstester och avgasutsläppskontroller spelar en central roll i att upprätthålla ditt fordon i optimalt skick och skydda miljön. Genom att regelbundet genomföra dessa tester kan du försäkra dig om att din bil uppfyller aktuella miljöstandarder och presterar på bästa möjliga sätt. Avgasutsläppstesterna fokuserar på att mäta utsläppen av skadliga gaser som koldioxid, kväveoxider och kolmonoxid för att säkerställa att de inte överstiger de etablerade gränsvärdena.

En omfattande genomgång av bilen inkluderar även inspektion av bromsar, däck, belysning och styrning för att identifiera och åtgärda eventuella problem. Att utföra dessa tester regelbundet är ett viktigt bidrag till en renare miljö och garanterar samtidigt din bils säkerhet och tillförlitlighet.

Professionell fordonskontroll och test av avgasutsläpp

Förberedelse för inspektion

Kom igenom inspektionen snabbt och enkelt

Bra att veta

Snabbt och enkelt för godkänd besiktning

Bosch Car Service-verkstäderna utför kombinerade fordonskontroller och avgastester i enlighet med gällande lagar. För att undvika onödig miljöpåverkan använder vår personal alltid den senaste testutrustningen från Bosch. När testerna är utförda får du självklart alla test- och mätprotokoll för arbetet som utförts på ditt fordon. Vi har dessutom ett nära samarbete med officiella övervakningsorgan, så som DEKRA och Swedac.

Grundkontroll för ökad säkerhet

De bra nyheterna först: Antalet döda i trafiken minskar. Och nu det negativa: Det finns allvarliga fel på cirka 25 % av alla fordon på vägarna. Grundkontrollen som utförs av Bosch Car Service ger tillförlitlig information om ditt fordon är trafikdugligt eller inte. Detta förhindrar inte bara olyckor, det hjälper dig även att slippa undan böter och dyra reparationer. Man ska dock alltid följa det serviceintervall som anges för fordonet.

Är det dags för fordonskontroll?

Du kan boka din kontroll hos oss idag genom några enkla steg. Vi kommer att ge dig en likvärdig tillverkares service baserat på ditt fordons ålder och körsträcka.

Alternativt, om du har några frågor eller vill prata med oss ​​först, kan du ringa oss eller skicka ett mejl.

Expertrådgivning

”Visste du att… Besiktning och avgastest ska utföras en gång per år (eller baserat på bilens ålder). Nya bilar har sin första besiktning efter tre år, därefter två år och därefter varje år. För att säkerställa att bilen klarar kontrollen rekommenderar vi att du gör en preliminärkontroll hos en Bosch Car Service-verkstad, då kontrollerar våra tekniker bl.a. att lampor och bromsar fungerar som de ska och kan samtidigt åtgärda eventuella brister.”